การลงทุน

อินโดนีเซีย อาจจะเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

อินโดนีเซีย อาจจะเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

อินโดนีเซีย อาจจะเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

 

ถึงแม้จะมีผลกระทบจาก COVID-19 แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า อินโดนีเซียกําลังจะกลายเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจติดหนึ่งในสิบอันดับแรกของโลกภายในกลางทศวรรษที่ 2030 ในฐานะที่อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยครอบคลุม 34 จังหวัดใน 17,508 เกาะ และมีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลก นั่นจึงหมายถึงตลาดโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีขนาดมหาศาลสําหรับนักลงทุน

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอินโดนีเซียมีการเติบโตมากกว่าร้อยละห้าต่อปี ซึ่งเกิดจากการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่มีความมั่นคง การมีนโยบายทางการค้า-การลงทุนที่เปิดกว้างพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ การมีฐานผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้นและมั่งคั่งจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลางส่งผลให้ปริมาณการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย รวมไปถึงการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแรงงานที่มีทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะ

 

นอกไปจากนี้อินโดนีเซียยังมีประวัติการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีความก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การปรับตัวจากยุคของการใช้โทรศัพท์บ้าน มาเป็นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สู่การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายทั่วทั้งประเทศ โดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีอัตราการใช้อีคอมเมิร์ซสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ผลการสำรวจพบว่ามีประชากรประมาณ 138 ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในประเทศที่ซื้อสินค้าออนไลน์เป็นประจํา ส่วนวงการสตาร์ตอัปของอินโดนีเซียก็กําลังเติบโตเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มียูนิคอร์นใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย

 

รัฐบาลอินโดนีเซียเองก็มีความพยายามในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในแผนแม่บทสําหรับการเร่งและขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย (MP3EI) มีการมุ่งเน้นให้เกิดความพร้อมในภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง เกษตร เหมืองแร่-ทรัพยากร สุขภาพ การศึกษา การฝึกอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกไปจากนั้นด้วยการที่อินโดนีเซียได้เปิดตัวระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ (special economic zones : SEZ) จึงมีสิ่งจูงใจด้านการบริหารสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่หลากหลาย เช่น กระบวนการออกใบอนุญาตที่ง่ายขึ้น การให้สัมปทาน รวมถึงการมีระบบภาษีและโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงที่ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ

 

สำหรับบริษัทต่างชาติ ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของสถานที่ตั้งให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของบริษัท เพื่อที่จะทำให้เกิดการนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับกลุ่มลูกค้า  โดย“Austrade” ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวว่า โอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในอินโดนีเซีย คือ สินค้าอุปโภคบริโภค การตลาดออนไลน์ วิทยาศาสตร์การอาหาร บริการทางการศึกษา การเดินเรือ การขนส่ง การธนาคาร การท่องเที่ยว การฝึกอบรมต่าง ๆ อุตสาหกรรมพื้นฐาน ความรู้และเทคโนโลยี นับได้ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทางด้านธุรกิจ ถือเป็นโอกาสใหม่ ๆ สำหรับนักลงทุนที่สนใจตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

https://asialinkbusiness.com.au/indonesia/getting-started-in-indonesia/business-opportunities-in-indonesia?doNothing=1
https://asialinkbusiness.com.au/indonesia/getting-started-in-indonesia/starting-a-business-in-indonesia

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน