การลงทุน

มาแน่ ภาษีขายหุ้น 0.1%

มาแน่ ภาษีขายหุ้น 0.1%

มาแน่ ภาษีขายหุ้น 0.1%

 

30 ปีก่อนหน้านี้ ประเทศไทยไม่เคยมีการเก็บภาษีขายหุ้นมาก่อน แต่ในปีพ.ศ. 2565 นี้ กรมสรรพากรได้ออกมาประกาศถึงแนวโน้มการจัดเก็บภาษีขายหุ้นจำนวน 0.1 % เท่ากับว่า การขายหุ้นจำนวน 1 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีขายหุ้น 1 พันบาท [1]

 

ในครั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ได้สรุปข่าวความคืบหน้าการเก็บภาษีขายหุ้น ดังนี้
ก่อนอื่น ผู้เล่นหุ้นควรทำความเข้าใจก่อนว่า ภาษีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นนั้นมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือภาษีที่เกิดจากหุ้นที่ขายได้ เท่ากับภาษีเงินได้ และรูปแบบที่สอง คือภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรมอื่นๆ เรียกว่า ภาษีอื่น ๆ

 

เมื่อพิจารณาแยกย่อยในประเภทภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา จะพบว่า รายได้ที่ได้จากหุ้นนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กำไรที่ได้จากการขายหุ้น และรายได้จากเงินปันผล ทั้งนี้ กำไรที่ได้จากการขายหุ้นนั้นจะไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษี หากการซื้อขายเกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนรายได้จากเงินปันผลนั้นถูกหัก 10%

 

ต่อมา เมื่อพิจารณาประเภทภาษีเงินได้ของนิติบุคคล กำไรจากการขายหุ้นจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี และรายได้จากเงินปันผลต้องถูกหักภาษี 10% เช่นกัน

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาต่อในภาษีเกี่ยวกับหุ้นนอกเหนือจากภาษีเงินได้ จะพบว่า ยังมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เรียกเก็บจำนวน 7% ของค่าธรรมเนียมซื้อขาย และมีภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีที่มีการขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการขายที่ได้กำไรหรือขาดทุน โดยคิดเป็นร้อยละ 0.1% ของการขายหลักทรัพย์

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์นี้ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายในพระราชกฤษฎีกา ปีพ.ศ. 2534 มาตรา 3 ที่ยกเว้นการเก็บภาษีในการขายในตลาดหลักทรัพย์มานานถึง 30 ปี แต่ในปีพ.ศ. 2565 นี้ กรมสรรพากรเริ่มพิจารณาการจัดเก็บภาษีส่วนนี้อีกครั้ง [2]

 

หากมีการจัดเก็บภาษีขายหุ้นจริง รัฐบาลสามารถกระทำได้โดยการยกเลิกกฎหมายละเว้นการจัดเก็บภาษีดังกล่าว เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ ภาษีขายหุ้นจะถูกหักโดยโบรกเกอร์ตัวแทนของผู้ขายหลักทรัพย์

 

ทั้งนี้ กรมสรรพากรกำลังพิจารณาถึงแนวทางในการจัดเก็บภาษีขายหุ้นเป็น 3 แนวทาง ตามปริมาณการขายหุ้นขั้นต่ำในแต่ละเดือนที่เหมาะสม ได้แก่ 1) 1 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป 2) 1.5 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป และ 3) 2 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป โดยกรมสรรพากรยืนยันว่าการจัดเก็บภาษีหุ้นนี้ จะไม่กระทบต่อนักลงทุนรายย่อย ซึ่งคิดเป็นจำนวน 85 % ของประชาชน [3]

 

อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีขายหุ้นในครั้งนี้สร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจัดเก็บภาษีครั้งนี้ไม่ได้คำนึงว่าผู้ขายหุ้นได้รับกำไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษีในครั้งนี้ยังอาจส่งผลให้นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศหนีไปลงทุนนอกประเทศ [4] เราคงได้แต่จับตาดูกันต่อไปว่า กรมสรรพากรจะประกาศใช้แนวทางใดในการเก็บภาษีขายหุ้นต่อไป

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] ไทยโพสต์. (6 มกราคม 2565).  ‘สรรพากร’ คอนเฟิร์มรีดภาษีขายหุ้น 0.1% หรือล้านละ 1 พันบาท ‘FETCO’ ไม่เห็นด้วย. สืบค้นจาก https://www.thaipost.net/economy-news/59395/

[2] TAXBugnoms. (20 ธันวาคม 2564). สรุป ! ภาษีขายหุ้น เก็บ 0.1% จากไหน เล่นหุ้นต้องเสียภาษีอะไรบ้าง | สร้างเสริมประสบการณ์ภาษี EP.10. สืบค้นจาก

[3] iTAX. (17 ธันวาคม 2564). ภาษีขายหุ้น (financial transaction tax) คืออะไร?. สืบค้นจาก https://www.itax.in.th/media/ภาษีขายหุ้น-financial-transaction-tax-คืออะไร/

[4] กรุงเทพธุรกิจ. (10 มกราคม 2565). จับตา “กลุ่มผู้ห่วงใยเศรษฐกิจ” ล่ารายชื่อค้านเก็บภาษีขายหุ้น 0.1%. สืบค้นเมื่อวันที่ https://www.bangkokbiznews.com/business/981845

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน