การลงทุน

รู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเอง ความสำคัญของการรู้จักตัวเอง โดย เรย์ ดาลิโอ

รู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเอง ความสำคัญของการรู้จักตัวเอง โดย เรย์ ดาลิโอ

รู้อะไรไม่สู้รู้จักตัวเอง ความสำคัญของการรู้จักตัวเอง โดย เรย์ ดาลิโอ

 

ในการแสวงหาความสำเร็จโดยทั่วไป ผู้คนมักเรียนรู้จากการรับฟังประสบการณ์ของคนอื่น หรือฟังคำแนะนำจากผู้อื่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเปิดใจฟังความเห็นของผู้อื่นยังคงเป็นการทำความรู้จักกับตัวเอง การรู้จักตัวเองให้ถ่องแท้เป็นคำแนะนำที่มหาเศรษฐีนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่อย่างเรย์ ดาลิโอ มักจะบอกกล่าวกับผู้คนอยู่เสมอ หากต้องการประสบความสำเร็จ ขั้นตอนเริ่มแรกที่ควรทำให้ได้เร็วที่สุดคือการรู้จักตัวเองก่อน ด้วยเหตุผล 3 ประการดังต่อไปนี้ [1,2,3]

 

ประการแรก ชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกัน การรู้จักตัวเองก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะรับฟังคำแนะนำจากที่ใดมาก็ตาม ครูที่ดีที่สุดอาจเป็นตัวเราเอง ชีวิตของแต่ละคนถูกหล่อหลอมมาด้วยสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน การทำความรู้จักกับตัวเองจะช่วยให้ได้เรียนรู้ถึงข้อจำกัดและความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อไปที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างถ่องแท้ ไม่ตกหลุมพรางของการพยายามทำตามคนอื่นและเสียใจที่ตัวเองเป็นเหมือนกับผู้อื่นไม่ได้ ทั้งนี้ การทำความรู้จักตัวเองในขั้นแรก อาจทำได้โดยการใช้เวลาสื่อสารกับตนเองผ่านการเขียนออกมา หรือขอให้ผู้อื่นช่วยบรรยายเกี่ยวกับตัวเราเองและเปรียบเทียบกันกับสิ่งที่เราคิดว่าตัวเองเป็น

 

ประการต่อมา การรู้จักตัวเองจะช่วยให้เราโอบรับตัวเองไว้ได้ทั้งข้อดีและข้อเสีย การรู้จักตัวเองนั้นไม่ได้มีขอบเขตเพียงการรู้ว่า เราเป็นใคร แต่ยังรวมถึงการรู้ตัวว่าตนเองนั้นมีข้อดีที่พัฒนาต่อไปได้ หรือข้อเสียที่ควรปรับปรุงอย่างไร การไม่รู้จักตัวเองย่อมนำมาสู่การปฏิเสธความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ทั้งที่เป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากตัวเอง ในขณะเดียวกัน การไม่รู้จักข้อดีของตัวเองเลยก็กลายเป็นการละเลยที่จะชื่นชมให้รางวัลกับตัวเอง ทั้งนี้ การภาคภูมิใจในตัวเองบ้างไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลย หากเรารู้จักตัวเองมากพอ เราจะรู้จักการดูแลตัวเอง ทั้งการยอมรับแก้ไขข้อผิดพลาดโดยไม่ฟูมฟาย และการให้กำลังใจตัวเองบ้างเมื่อสมควร

 

ประการสุดท้าย การทำความรู้จักตัวเองจะช่วยให้เราได้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรอีกบ้าง ผู้คนส่วนใหญ่อาจมีความรู้สึกว่าตนเองรู้จักเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้แล้ว แต่เมื่อลงมือสำรวจตัวตนและความสามารถของตนเอง กลับค้นพบว่ายังมีอีกหลายสิ่งข้างในตัวเองที่ไม่เคยรู้ตัวว่ามี หรือเคยรู้แต่หลงลืมมันไปแล้ว ทุกคนมีศักยภาพภายในที่ซ่อนไว้เสมอ เช่นเดียวกับที่ยังมีจุดที่ควรพัฒนา การได้รู้ว่าตนเองยังไม่รู้อะไรนับเป็นความรู้ที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้คนที่ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

 

การทำความรู้จักตนเองมีความสำคัญพอ ๆ กับการทำความรู้จักเข้าใจชีวิตของผู้อื่น รวมถึงการรู้จักรับฟังความเห็นของผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เสียงข้างในของตัวเราเองมีความสำคัญที่สุด และเป็นเสียงที่ควรถูกรับฟังอย่างตั้งใจมากที่สุด ลงทุนศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะได้ทำการสำรวจตัวตนข้างใน ทำความรู้จักกับตนเอง และโอบกอดตัวเองไว้ทั้งในด้านที่ดีและด้านที่ต้องการการปรับปรุง

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] Principles by Ray Dalio. (April 1, 2023). It’s Crucial to Know Yourself. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Np-eVHnZSu0&ab_channel=PrinciplesbyRayDalio
[2] Tom Huddleston Jr. (July 16, 2021). Billionaire Ray Dalio: The ‘fastest path to success starts with knowing what your weaknesses are’. Retrieved from https://www.cnbc.com/2021/07/16/ray-dalio-the-path-to-success-starts-with-knowing-your-weaknesses.html
[3] Ray Dalio. (2023). Life Principle. Retrieved from https://www.principles.com/principles/ed86d768-d0b1-4b5c-bada-29592857b274

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน