การลงทุน

Principle By Ray Dalio in Brief

Principle By Ray Dalio in Brief

Principle By Ray Dalio in Brief

 

เรย์ ดาลิโอ เศรษฐีเจ้าของ Bridgewater ผู้มีความมั่งคั่งสุทธิถึง 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [1] ได้รับการกล่าวถึงในฐานะ สตีฟ จ็อบส์ แห่งโลกการลงทุน [2] และได้เผยแพร่แนวความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอยู่มากมาย

 

ในปีค.ศ. 2017 เรย์ ดาลิโอ ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง Principles: Life and Work หนังสือดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากจนติดอันดับหนังสือขายดีแห่งนิวยอร์คไทมส์ [1] และได้รับการแปลเป็นภาษาไทย [3]

 

นอกจากนี้ ในช่อง YouTube Principles by Ray Dalio [4] ยังมีการสรุปเนื้อหาสำคัญจากหนังสือย่อลงมาภายในความยาว 30 นาที ในครั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ได้สรุปเนื้อหาสำคัญในคลิปวิดิโอดังกล่าวไว้ดังนี้

 

หลักการสู่ความสำเร็จของ เรย์ ดาลิโอ ที่กล่าวถึงในคลิปวิดิโอมีด้วยกันทั้งหมด 8 ข้อ ข้อแรก ได้แก่ ความกล้าที่จะออกผจญภัย เรียนรู้ที่จะไม่ใช้ชีวิตในกรอบที่ผู้อื่นกำหนด เมื่อพบสิ่งที่ต้องการแล้ว ต้องตัดสินใจวางแผนสิ่งที่จะทำต่อไป และมีความกล้าพอที่จะทำสิ่งนั้น เพราะเมื่อเลือกเดินไปตามทางที่ตนเองเลือกเองแล้ว เวลาก็พาชีวิตไหลไปเหมือนสายน้ำ ไม่มีทางหันหลังกลับหรือหยุดเดิน และไม่อาจหลีกหนีอุปสรรคที่เข้ามาได้ ได้แต่วางแผนรับมือและตัดสินใจให้ดีที่สุดในแต่ละครั้ง ความสามารถในการตัดสินใจนี่เองที่จะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิต

 

ข้อสอง ของหลักการสู่ความสำเร็จ คือการยอมรับความจริงตามสิ่งที่มันเป็น เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และเรียนรู้ไปกับมัน ไม่ว่าความจริงนั้นจะตรงกับความคาดหวังหรือไม่ก็ตาม เมื่อยอมรับความจริงได้แล้ว ควรให้เวลาตนเองได้คิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและสะท้อนออกมาเป็นบทเรียน เพื่อจัดการกับอารมณ์ให้เย็นลง และเพื่อให้เข้าใจ เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

 

ข้อสาม ควรเรียนรู้ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ สู่ความสำเร็จ ได้แก่ 1) รู้จักเป้าหมายและกล้าที่จะไล่ตามมัน 2) จัดการกับอุปสรรคที่ขวางทางอย่างมีสติ 3) วิเคราะห์ให้เห็นต้นตอของปัญหาที่เข้ามาในชีวิต อย่ารีบด่วนสรุป 4) วางแผนสำหรับจัดการกับปัญหา และ 5) ลงมือทำตามสิ่งที่วางแผนไว้

 

ข้อสี่ การทำใจรับมือในยามร่วงหล่น เมื่อชีวิตดิ่งลงสู่ปลายทางที่มองไม่เห็น ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้ โดยใช้ความจริงเป็นที่ตั้ง คิดประเมินสถานการณ์ แน่วแน่กับทางที่เลือก และรอคอยวันที่จะกลับขึ้นมาจากหลุมอุปสรรคได้อีกครั้ง

 

ข้อห้า ทุกสิ่งมีกลไกของมัน ในบางครั้งที่ชีวิตยากลำบาก เมื่อพิจารณาถึงกฎธรรมชาติแล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกัน หากมองเห็นกลไกเหล่านั้นก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนขึ้น

 

ข้อหก ตระหนักรู้ถึงสิ่งกีดขวางความสำเร็จ 2 ประการ ได้แก่ อัตตาของตนเอง และจุดที่ยังมองไม่เห็น อัตตาที่มีเป็นสิ่งที่ทำให้คนไม่รับรู้จุดอ่อนของตนเอง ไม่ประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริง ทำให้พลั้งพลาดได้ง่าย ส่วนจุดที่มองไม่เห็น เป็นผลมาจากการที่คนเราไม่สามารถมองเห็นทุกแง่มุมของสถานการณ์ได้ด้วยตัวคนเดียว

 

ข้อเจ็ด เปิดใจให้กว้าง ในการจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยการรับฟังความเห็นของผู้อื่น เพื่อประเมินสถานการณ์ให้รอบด้าน การเปิดใจกว้างจะเป็นการโอกาสให้ตนเองได้รู้จักกับผู้ที่มีประสบการณ์ มีความเห็นที่ดีที่จะนำพากันไปสู่ความสำเร็จได้

 

และข้อแปด หลักการข้อสำคัญในการประสบความสำเร็จ คือการอดทนต่อความยากลำบาก ทุกคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าใครก็ล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้ ก้าวผ่านความผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้น หากต้องเผชิญกับอุปสรรค ให้คิดไตร่ตรองรับมือด้วยสติ และอย่าทิ้งเป้าหมายไปง่าย ๆ

 

หลักการสู่ความสำเร็จของเรย์ ดาลิโอ เป็นหลักที่นำผู้คนสู่ความสำเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วน หากยึดถือหลักการนี้ไว้ในใจ ไม่ว่าจะต้องพบเจอกับอุปสรรคใด เป้าหมายที่ตั้งใจไว้คงสำเร็จเป็นจริงได้สักวัน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] Forbes. (2022).  #36 Ray Dalio. Retrieved from https://www.forbes.com/profile/ray-dalio/?sh=3ed09471663a

[2] Scipiony, J. (May 11, 2021). Billionaire Ray Dalio on his routine-free life, what keeps him up at night and his next chapter. Retrieved from https://www.cnbc.com/2021/05/11/ray-dalio-on-what-makes-him-successful-and-what-worries-him.html

[3] SE-ED. (2565). Principles: Life & Work (ปกแข็ง). สืบค้นจาก https://www.se-ed.com/product/Principles-Life-Work-ปกแข็ง.aspx?no=9786169289739

[4] Principles by Ray Dalio. (May 22, 2018). Principles For Success by Ray Dalio (In 30 Minutes). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=B9XGUpQZY38

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน