การลงทุน

เรย์ ดาลิโอ คิดอย่างไรกับการออมเงินและหนี้

เรย์ ดาลิโอ คิดอย่างไรกับการออมเงินและหนี้

เรย์ ดาลิโอ คิดอย่างไรกับการออมเงินและหนี้

 

เรย์ ดาลิโอ มหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกันมักกล่าวเสมอว่า สิ่งที่ดีที่สุดที่เศรษฐีจะมอบให้แก่ผู้คนได้ คือการให้ความรู้ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาตนเองได้ [1] เขาได้แบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเหล่านักลงทุนอยู่เสมอ โดยความรู้ที่ผู้คนต้องการศึกษาจากเขาก็มักจะหนีไม่พ้นเคล็ดลับในการเป็นเศรษฐี

 

ในการสนทนากับ Lewis Howes ดังที่เผยแพร่ในช่อง YouTube Principles by Ray Dalio [2] พิธีกรได้ถามว่า เรย์ ดาลิโอคิดอย่างไรกับการเก็บออมเงินเพื่อสร้างฐานะ ในกรณีที่คนส่วนหนึ่งสามารถเก็บออมเงินได้ แต่คนอีกส่วนหนึ่งก็อาจยังประสบกับความยากลำบากในการเก็บออมเงิน การลงทุน รวมถึงการจัดการด้านการเงินอื่นๆ พิธีกรต้องการรู้ว่า วิธีการคิดแบบใดที่ทำให้คนสามารถออมเงินได้ และวิธีคิดแบบไหนที่ทำให้คนเก็บเงินไม่สำเร็จ

 

เรย์ ดาลิโอ ได้ตอบคำถามพิธีกร โดยเปรียบเทียบการออมเงินกับการทดลองมาร์ชแมลโลว์ ในการทดลองมาร์ชแมลโลว์ ผู้วิจัยจะให้มาร์ชแมลโลว์กับผู้เข้าร่วมการทดลอง และขอให้เก็บขนมนั้นไว้ก่อน หากผู้เข้าร่วมการทดลองยังไม่กินมาร์ชแมลโลว์ไป ผู้วิจัยจะเพิ่มจำนวนมาร์ชแมลโลว์ให้ในวันถัดมา การทดลองทางจิตวิทยานี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการอดทนรอคอยเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการของแต่ละคน

 

สำหรับเรย์ ดาลิโอแล้ว การทดลองนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับการเก็บออม ผู้คนแบ่งออกเป็นสองประเภท หนึ่งคือประเภทที่สามารถอดทนเก็บเงินไว้ก่อน เพื่อให้เงินนั้นงอกเงยทบทวีขึ้น และสามารถนำไปลงทุนต่อยอดเพิ่มเติมได้ ในขณะเดียวกัน ก็จะมีคนประเภทที่สอง ที่ไม่สามารถอดใจรอกินมาร์ชแมลโลว์ได้ คนประเภทนี้ก็จะใช้เงินหมดไปทันที และไม่สามารถควบคุมจิตใจให้เก็บออมได้

 

ทั้งนี้ ผู้คนที่ไม่สามารถเก็บออมเงินได้ อาจไม่ได้เป็นเพียงคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ แต่เป็นผู้ที่มีความจำเป็นในด้านอื่น เช่น จำเป็นต้องชำระหนี้สำหรับการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ในมุมมองของเรย์ ดาลิโอ [3] การเป็นหนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายหรือเรื่องต้องห้ามเสียทีเดียว หากการเป็นหนี้นั้นสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์งอกเงยขึ้นมา เช่น ผู้ที่เป็นหนี้จากการซื้อบ้านซื้อรถก็ยังได้ครอบครองทรัพย์สินนั้นๆ หรือผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในธุรกิจ ก็เท่ากับว่าหนี้นั้นสามารถต่อยอดไปสู่ผลการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม การเป็นหนี้จะไม่คุ้มค่า หากผู้คนกู้หนี้ยืมสินเพียงเพื่อการบริโภค เงินที่ยืมมาใช้แล้วหมดไปอย่างเปล่าประโยชน์ และยังกลายเป็นหนี้ที่ต้องใช้คืน ทำให้เงินออมติดลบไปเรื่อย ๆ

 

ดังนั้น หากต้องสรุปวิธีคิดของเรย์ ดาลิโอที่มีต่อการออมเงินและการเป็นหนี้ ก็อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินหรือการสร้างหนี้ นักลงทุนควรรู้ว่าปลายทางของการบริหารจัดการเงินต้องเป็นไปเพื่อการต่อยอดเงินนั้นให้งอกเงย แนวความคิดเช่นนี้จะช่วยให้นักลงทุนมีวินัยในการเก็บออมมากขึ้น รู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวาน และไม่สร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดใดได้ในที่สุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

อ้างอิง

[1] Principles by Ray Dalio. (2022). What’s the Greatest Gift a Rich Person Can Give?. Retrieved from https://www.youtube.com/shorts/P_dI8l-sKug
[2] Principles by Ray Dalio. (2022). The Mindset of Making Money. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=hCXu6B_CfYs&ab_channel=PrinciplesbyRayDalio
[3] Principles by Ray Dalio. (2022). When it’s OK to take on debt. Retrieved from https://www.youtube.com/shorts/M50N4QDw8JM

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน