การลงทุน

เรย์ ดาลิโอ คิดอย่างไรกับ ChatGPT

เรย์ ดาลิโอ คิดอย่างไรกับ ChatGPT

เรย์ ดาลิโอ คิดอย่างไรกับ ChatGPT

 

ในปัจจุบันนี้เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อของ ChatGPT แชทบอทเอไอที่ผลิตโดย OpenAI [1] ตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวในช่วงปลายปีที่ผ่านมา แขทบอทดังกล่าวก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพียงแค่ป้อนคำถามเข้าไป แชทบอทเอไอก็สามารถตอบคำถามให้ได้ ตั้งแต่การแก้ไวยากรณ์ภาษาให้ถูกต้อง การคิดพล็อตภาพยนตร์ การเขียนเรื่องสั้น [2] ไปจนถึงการตอบข้อสอบที่ต้องคิดวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง แน่นอนว่าความสามารถดังกล่าวนี้สั่นสะเทือนวงการนักคิดนักเขียน รวมถึงการเรียนการสอน

 

จากประเด็นที่กล่าวมานี้ เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่อย่าง เรย์ ดาลิโอ มีความคิดเห็นต่อการมาถึงของ ChatGPT อย่างไร ในครั้งนี้ ลงทุนศาสตร์ได้สรุปความเห็นของเรย์ ดาลิโอที่มีต่อ ChatGPT ดังที่กล่าวไว้ในช่อง YouTube principles by Ray Dalio [3] ดังนี้

 

สำหรับเรย์ ดาลิโอแล้ว การมาถึงของ ChatGPT นับเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาขึ้น หากย้อนมองไปในอดีต ก่อนที่ผู้คนจะมีเครื่องคิดเลข ก็จำเป็นต้องบวกลบคูณหารด้วยตนเอง หรือก่อนที่จะมีอุปกรณ์เครื่องมือทุ่นแรงต่าง ๆ ผู้คนก็จำเป็นต้องใช้เวลาไปกับการทำงานอย่างหนัก แต่เมื่อมีเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการประดิษฐ์สิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มากยิ่งขึ้น โลกก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้ ผู้คนสามารถประหยัดเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และมีเวลามากเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

 

ChatGPT ในความคิดเห็นของเรย์ ดาลิโอ ไม่ใช่เทคโนโลยีที่น่าหวั่นกลัว ในทางกลับกัน ChatGPT ช่วยย่อโลกของการค้นหาคำตอบในประเด็นที่ลึกซึ้งให้อยู่เพียงปลายนิ้วมือ เรย์ ดาลิโอมักจะย้ำอยู่เสมอว่า ผู้คนทั้งหลายควรใช้เวลาค้นคว้าข้อมูล ค้นหาผู้ให้คำแนะนำที่ดีต่อตนเอง ซึ่งผู้ให้คำแนะนำที่ดีนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนเสมอไป สื่อต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ที่เผยแพร่อยู่ในอินเตอร์เน็ตสามารถเป็นครูให้เรียนรู้ได้เช่นกัน ดังนั้น ChatGPT จึงสามารถเป็นครูให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

 

แต่ทั้งนี้ เรย์ ดาลิโอ ไม่ได้กล่าวว่า ChatGPT จะกลายเป็นครูที่มีข้อมูลถูกต้องแม่นยำเสมอไป การคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลเป็นหน้าที่ของผู้ใช้งาน ที่จะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้รับ และปรับใช้ตามความเหมาะสม ChatGPT จะไม่กลายเป็นเครื่องมือควบคุมความคิดมนุษย์ หากมนุษย์ยังคงใช้ความคิดของตัวเองในการไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับจาก AI เช่นเดียวกัน ChatGPT จะไม่กลายเป็นเครื่องมือที่อันตราย หากมนุษย์ปรับใช้อย่างถูกวิธี และปรับใช้ให้ตนเองได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

 

การมาถึงของ ChatGPT นับเป็นหมุดหมายหนึ่งของความเจริญทางเทคโนโลยี ในอนาคตอาจมีแชทบอทอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับแชทบอทดังกล่าว โลกที่เรารู้จักกำลังจะพัฒนาขึ้นนับจากนี้ เรย์ ดาลิโอมองว่า ในปัจจุบันนี้ที่ผู้คนต่างก็ค้นหาคำตอบจากโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา  สิ่งสำคัญที่ควรค้นหาให้เจอ คือการตอบคำถามให้ได้ว่า ความคิดที่ดีที่สุดคืออะไร ความคิดที่ดีที่สุดมาจากใคร และจะค้นพบความคิดที่ดีที่สุดนั้นได้จากที่ไหน ในระหว่างที่คำถามเหล่านี้ยังคงต้องการคำตอบ ChatGPT ก็อาจมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งานได้พบกับความคิดที่ดีที่สุดได้ด้วยเช่นกัน

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , และ WEBSITE

 

อ้างอิง
[1] OpenAI. (November 30, 2022). Introducing ChatGPT. Retrieved from https://openai.com/blog/chatgpt
[2] Slater, D. (January 31, 2023). How to Use Chat GPT to Write a Novel. Retrieved from https://www.griproom.com/fun/how-to-use-chat-gpt-to-write-a-novel
[3] principles by Ray Dalio. (February 25, 2023). My thoughts on ChatGPT. Retrieved from https://youtu.be/JExJzAgr7LY

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ :

เกี่ยวกับผู้เขียน

ลงทุนศาสตร์

ผมเขียนบทความเกี่ยวกับการลงทุนตั้งแต่เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนหรือผู้ที่มีความสนใจที่จะลงทุนที่รักหรือมีทีท่าว่าจะรักในศาสตร์ของการลงทุนเหมือนกัน